Taiwan Metiz Alliance
تجهیزات برای بسته بندی محصولات فلزی. تجهیزات برای بسته بندی بولت ها، تجهیزات برای بسته بندی مهره ها. تجهیزات برای بسته بندی میخ ها، خطوط بسته بندی کلید در دست. تجهیزات تایوانی در بازار روسیه.
+886-2-278-45675 : تلفن
+886-2-278-45676 : فاکس
info@rgt.tw:  : e-mail 

تجهیزات برای بسته بندی محصولات فلزی، اتصال دهنده ها و قطعات

بازگشت به صفحه اصلی

 

تجهیزات برای بسته بندی محصولات فلزی، اتصال دهنده ها و قطعات

پروژه های اجرا شده

 

Упаковочная линия для болтов и гаек

خطوط بسته بندی برای بولت ها و مهره ها

 

 

ظاهر و توضیحات فنی پروسه کارکرد تجهیزات

 

Формирование коробки из листа картона Захват упаковочной тары
تشکیل جعبه از ورق مقوا به صورت خودکار. انجام می شود. ورود اطلاعات در باره اندازه بسته با استفاده از صفحه نمایش لمسی امکان پذیر است. گرفتن ظرف بسته بندی با استفاده از هوای فشرده و مکنده انجام می شود. . پس از آن قسمت پایینی جعبه با استفاده از تفنگ هوا با ثابت می شود.
Готовая упаковочная тара Загрузка и последующая упаковка крепежа
جعبه آماده بر روی نوار نقاله حرکت می کند تا به نقطه بارگیری محصولات برسد. بارگیری و بسته بندی مرحله بعد بصورت مستقل برای بولت ها و مهره ها انجام می شود.
Загрузочный бункер Подача крепежа
بونکر بارگیری با کمک موتور ویبره محصولات را به دستگاه بسته بندی و شمارش می دهد. طبق سفارش، مشتری می تواند تسمه نقاله بالابر هم تهیه کرده تا محصولات و اتصال دهنده ها در بونکر بارگذاری شوند. تغدیه اتصال دهنده ها و ورود آنها به دستگاه شمارش و بسته بندی به صورت اتوماتیک بر روی نوار نقاله بارگذاری بونکر انجام می شود.
Вибромотор Загрузка крепежа в коробки
ویبروموتور فرآیند تغذیه اتصال دهنده ها را از بونکر بارگیری از طریق تسمه نقاله تا دستگاه شمارش و بسته بندی انجام می دهد. بارگیری اتصال دهنده ها در جعبه توسط دستگاه شمارش و بسته بندی و طبق تنظیمات و برنامه داده شده به آن انجام می شود. (طبق وزن، تعداد)
сгибание крышки и запечатывание Дизайн этикетки
بعد از اینکه اتصال دهنده ها در ظرف بسته بندی مخصوص بارگیری شدند، درب جعبه تا می شود و با منگنه و تفنگ بادی بسته می شوند. طراحی اتیکت ها را می توان بر طبق نیاز با کامپیوتر انجام داد.
Дизайн этикетки Оборудование для нанесения этикетки
می توان لوگو، نام، آدرس، نوع محصول، اندازه، نوع فولاد، مقدار، وزن و پارامترهای دیگر را به صورت دستی قرار داد. تجهیزات برای برچسب زنی به طور خودکار و به طور مداوم برچسب را به سطح کناری بسته می چسباند. در صورت تمایل، می توانید محل برچسب را به دلخواه تنظیم کنید.
Конвейер Укладка на паллеты
بعد بستن جعبه ها و برچسب زدن، جعبه ها بر روی تسمه نقاله حرکت کرده تا به منطقه انباشته شدن بر روی پالت ها برسد. قرار گرفتن جعبه ها بر روی پالت چوبی به صورت خودکار انجام می شود. تعداد بسته بندی ها در سطح پالت از قبل به صورت دستی با استفاده از یک کامپیوتر برنامه ریزی می شود.
автоматическая подача паллет зона паллетирования
انتقال پالت به منطقه بارکننده اتوماتیک صورت می گیرد، در حالی که بارگذاری پالت دستی یا با کمک ماشین انجام می شود. با کمک مکانیزم های زنجیره ای پالت به آ رامی به منطقه بسته بندی انتقال می یابد.
Паллета Укладчик тары на паллету
بر روی هر پالت تا 5-6 طبقه بسته بندی جا می شود. بارگیری کننده سطوح و طبقات را به صورت اتوماتیک شکل می دهد.
оберточное оборудование Зона разгрузки
بعد از اینکه پالت ها بارگیری شدند، تسمه نقاله آن را برای دور پیچی به قسمت بعدی انتقال می دهد. بسته بندی و دورپیچی با پوشش پلی اتیلن توسط نقاله چرخشی انجام می شود. محصول آماده بسته بندی شده به سمت منطقه بارگیری در ماشین حرکت می کند.