Taiwan Metiz Alliance
تجهیزات پردازش سیم. تجهیزات طراحی سیم. سیم کشی، تجهیزات پاک کننده زدایی. خطوط تراشیدن سیم تجهیزات ضد زنگ سیم کوره تجهیزات Taiwan در بازار جهانی.
+886-2-278-45675 : تلفن
+886-2-278-45676 : فاکس
info@rgt.tw:  : e-mail 

تجهیزات برای عملیات سونش (فسفاته کردن) مفتول های فولادی

بازگشت به صفحه اصلی

 

تجهیزات برای عملیات سونش و فسفاته کردن مفتول های فولادی

خطوط اتوماتیک سونش مفتول ها بصورت پیوسته و مداوم

پروژه کلید در دست به صورت اتوماسیون کامل

 

پایه و اساس فرآیند کشش و خواص محصولات آماده به سطوح پاک و تمیز شده آن از اکسید هابستگی دارد. روش متداول تمیزکردن سطوح از اکسید ها – مکانیکی می باشد – که آنطور که باید کیفیت تمیزکاری لازم را نداشته (میزان زبری سطح RА = 1,35 میکرو متر) و در عملیات روغن کاری و کشش مشکلاتی را ایجاد کرده و منجر به کاهش سرعت کشش مفتول ها می گردد.

  • روش شیمیایی سونش به صورت گسترده استفاده می گردد. در این روش از طریق غوطه ور سازی در اسیدهیدرو کلریک HCl –
    زبری سطح تنها RА = 0,2 – 0,5 میکرومتر بوده که باعث افزایش سرعت عملیات کشش تا 3 برابر می باشد.

ویژگی های تجهیزات

  • خطوط سونش با اپراتور اتوماتیک (ظرفیت تولید تا 10 هزار تن در ماه). اپراتور اجازه می دهد تا تجهیزات را روشن و خاموش و یا برای فرآیند های مختلف تنظیم کرده. اتاقک هدایت دارای تجهیزات با برنامه های گرافیکی می باشد.
  • خطوط با سیستم تعویض و سوئیچ اتوماتیک حرکت بخشهای متحرک کلاف های مفتول ها مجهز شده اند. وان ها و مخزن ها مجهز به فیدرهای اتوماتیک محلول های شیمیایی برای هر وان می باشند. مواد شیمیایی در باک های مخصوص (مخازن برای نگهداری) و در صورت نیاز توسط پمپ های مخصوص مکیده شده و وارد سیستم می شوند.
  • سیستم بارگذاری کلاف ها به صورت کاملا اتوماسیون انجام می شود. سیستم تغذیه کلاف ها با فناوری زنجیره ای سونش (فسفاته کردن) از طریق کنترولر منطقی قابل برنامه ریزی کنترل می شود. تغذیه کلاف ها در سیستم و پردازش آنها در وان و کلیه فرایند های تکنولوژیکی با جرثقیل بازومکانیکی به صورت اتوماتیک انجام می شود.
  • خط تجهیزات با یک پلت فرم خاص برای خطوط بازرسی و تعمیرات و نگهداری مجهز شده است. پلت فرم برای دسترسی و تعمیر آسان تجهیزات طراحی شده است.
  • خط به سیستم بارگیری / تخلیه و حمل و نقل کلاف ها مجهز شده است. این سیستم دارای چرخ دستی حمل و نقل و کنترل اتوماتیک می باشد.
  • اتاق کنترل با پانل اپراتور و نمودار نوری نشان دهنده رویدادها مجهز شده است. کامپیوتر صنعتی. خط با یک سیستم اضافی از تصفیه هوا به صورت مرطوب و خنثی سازی گازهای گلخانه ای تولید شده مجهز شده است.
  • تجهیزات اضافی و تکمیلی، اجرا کننده نقش خط اتوماسیون، بالابر ها و جرثقیل های بازو مکانیکی هستند.

 

کارخانه انجام عملیات سونش به صورت اتوماتیک

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТРАВЛЕНИЯ СТАЛЬНОЙ ПРОВОЛОКИ

خطوط سونش با اپراتور اتوماتیک (ظرفیت تولید تا 10 هزار تن در ماه). اپراتور اجازه می دهد تا تجهیزات را روشن و خاموش و یا برای فرآیند های مختلف تنظیم کرده. اتاقک هدایت دارای تجهیزات با برنامه های گرافیکی می باشد.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТРАВЛЕНИЯ СТАЛЬНОЙ ПРОВОЛОКИ

خطوط با سیستم تعویض و سوئیچ اتوماتیک حرکت بخشهای متحرک کلاف های مفتول ها مجهز شده اند. وان ها و مخزن ها مجهز به فیدرهای اتوماتیک محلول های شیمیایی برای هر وان می باشند. مواد شیمیایی در باک های مخصوص (مخازن برای نگهداری) و در صورت نیاز توسط پمپ های مخصوص مکیده شده و وارد سیستم می شوند.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТРАВЛЕНИЯ СТАЛЬНОЙ ПРОВОЛОКИ

سیستم بارگذاری کلاف ها به صورت کاملا اتوماسیون انجام می شود. سیستم تغذیه کلاف ها با فناوری زنجیره ای سونش (فسفاته کردن) از طریق کنترولر منطقی قابل برنامه ریزی کنترل می شود. خط تجهیزات با یک پلت فرم خاص برای خطوط بازرسی و تعمیرات و نگهداری مجهز شده است.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТРАВЛЕНИЯ СТАЛЬНОЙ ПРОВОЛОКИ

خطوط سونش با اپراتور اتوماتیک (ظرفیت تولید تا 10 هزار تن در ماه). تغذیه کلاف ها در سیستم و پردازش آنها در وان و کلیه فرایند های تکنولوژیکی با جرثقیل بازومکانیکی به صورت اتوماتیک انجام می شود.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТРАВЛЕНИЯ СТАЛЬНОЙ ПРОВОЛОКИ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТРАВЛЕНИЯ СТАЛЬНОЙ ПРОВОЛОКИ

خطوط با سیستم تعویض و سوئیچ اتوماتیک حرکت بخشهای متحرک کلاف های مفتول ها مجهز شده اند. پلت فرم برای دسترسی و تعمیر آسان تجهیزات طراحی شده است.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТРАВЛЕНИЯ СТАЛЬНОЙ ПРОВОЛОКИ

خط به سیستم بارگیری / تخلیه و حمل و نقل کلاف ها مجهز شده است. این سیستم دارای چرخ دستی حمل و نقل و کنترل اتوماتیک می باشد.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТРАВЛЕНИЯ СТАЛЬНОЙ ПРОВОЛОКИ

اتاق کنترل با پانل اپراتور و نمودار نوری نشان دهنده رویدادها مجهز شده است. کامپیوتر صنعتی. خط با یک سیستم اضافی از تصفیه هوا به صورت مرطوب و خنثی سازی گازهای گلخانه ای تولید شده مجهز شده است.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТРАВЛЕНИЯ СТАЛЬНОЙ ПРОВОЛОКИ

تجهیزات اضافی و تکمیلی، اجرا کننده نقش خط اتوماسیون، بالابر ها و جرثقیل های بازو مکانیکی هستند.

 

بازگشت به قسمت بالای صفحه